Kamu Yönetimi Bölümü

İlk yazıyı yazmak gerçekten zormuş :wacko: Ama bir yerden başlamak gerekiyor, ilk yazımdan bazı şeyleri belirtmek istiyorum yazılarımın giriş kısımları tamamıyla benim kişisel fikirlerimi yansıtmaktadır. Yazılarımı doğaçlama olarak yazdığım için ( ön hazırlık yapmadan ) kelimlerde cümle düşüklüğü, imla hataları olabiliyor bu nedenle şimdididen kusura bakmayın 🙂 Konumuza dönecek olursak Kamu Yönetimi Bölümü nedir, kendi hikayemi anlatmaya başlayabilirim. :whistle: Sene 2003 ÖSS o kadar iyi geçmemişti ve bizim bölümün ( eşit ağırlık ) hukuktan sonra en çok tercih edilen bölümü sınıf öğretmenliği bölümü gelmiyordu 😥 ve benim össye bir daha girme gibi bir niyetim yoktu o nedenle kendi ilimde okuyabileceğim bir bölüm bulmam lazımdı öss tercih kılavuzunu elime alıp Mustafa Kemal Üniversitesi bölümüne geldim eğitim fakültesinin alt taraafında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Adı altında Kamu Yönetimi Bölümü ve İşletme Bölümü adı altında iki bölüm gördüm okula girdikten sonra öğrendim ki İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin bu iki çocuğundan başka bir çok çocuğu daha varmış  :wacko:

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Dış Ticaret
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Finansal Ekonometri
 • İktisat
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Lojistik Yönetimi
 • Pazarlama
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Turizm İşletmeciliği
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

uzun bir düşünme ve araştırma aşamasından sonra anne ve babanında memur olmasından ötürü kamu yönetimi bölümünü tercih ettim ve ilk tercihime yerleştim, kayıt işlmleri vs bitti ve hayatım akışını değiştirecek ve belki de şimdi sizlerle buluşmamı sağlayan kamu yönetimi bölümü maceram başlamış oldu. Ve ilk dersler hepinizin bildiği gibi okula yeni geldiğimiz için ilk dersler başında hep bir tanışma ve bu bölüme isteyerek mi geldiniz sorulu mini bir anket yapılıyordu bu anketlerin sonucunda gördüm ki bu bölüme benim gibi hukuk, sınıf öğretmenliği vb bir bölüm gelmediği için gelenlerin sayısı hiç de az değildi arada bir kaç arkadaşım da yok değildi onlarında hakkını yememek lazım onlar bilerek ve isteyerek gelmişler ben onların yalancısıyım 🙂 kamu yönetimi bölümü nasıl bir bölüm diyen arkadaşların sorusuna cevap verecek olursam arkadaşlar kamu yönetimi bölümü bana göre sözel puan türünden öğrenci alması gereken bör bölüm neden derseniz 4 senelik eğitim hayatım boyunca muhasebe ve istatistik dışında sayısal ders görmedim ( bunlarada rakam gördüğüm için sayısal diyorum yoksa yüksek matematik isteyen dersler değiller ) gelelim halkımızn gözüyle kamu yönetimi bölümüne okula yazıldıktan sonra hepinizin başına geleceği için şimdididen hazır olsanız iyi olur örnek  diolog

Komşu: O deniz naber ya nasılsın

Ben: İyidir walla cafer amca ne olsun siz nasılsın

Komşu: İyilik canım ya bizde tarla işleri falan uğraşıyoruz… Okulu ne yaptın ne okuyorsun şimdi

Ben: Kamu Yönetimi Bölümü okuyorum burdayım

Komuşu: Kaymakam olacaksın demek güzel güzel

bu güzide diolog bölümü kazandığınız zaman mutlaka karşınıza çıkacak merak etmeyin… Zamanla bu olayı aşacağımız düşünüyorum 🙂 Arkadaşlar malum geçenlerde YGS ( Yükseköğretime Geçiş Sınavı ) yapıldı o sınav sonrasında çoğu televizyonlarda soru tartışma proğramları vardı şu anda tv kanalını hatırlamıyorum öğrenci arkadaşla sunucu arasındaki konuşmaları aynen aktarmak istiyorum

Sunucu: Evet arkadaşlar kaç net yaptığınız söz almak isteyen varmı

Öğrenci: x ( şu anda hatırlamıyorum) yaptım

Suncu: Peki ne olmak istiyorsun

Öğrenci: Kaymakam olmak istiyorum ( burada tvnin sesinin biraz daha açtım 🙂 )

Sunucu: Oooooooooo Çok güzel peki kaymakam olmak için hangi bölümü okuman gerektiğini biliyormusun

Öğrenci: Evet Kamu Yönetimi Bölümü

şimdi arkadaşlar burada öğrenci arkadaşımız sınıf öğretmenliği, hukuk vb bir meslek deseydi sunucu, öğrenci arkadaşımıza bu soruyu sorarmıydı acaba ? sorunun cevabı belli tabikide sormazdı, buradan çıkarttığımız sonuç bölümümüz yeterince tanınmıyor 🙁

Kamu yönetiminin amacı nedir, aslında cevap kısa ve net YÖNETİCİ yetiştirmektir. Tabi bu yöneticiler öyle sıradan insanlar değildirler mesleklerinin gereklerini en iyi şekilde getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip insanlardır… Neyse arkadaşlar benden bu kadar ilerleyen yazılarda kamu yönetimi bölümü tüm ayrıntılarıyla incelemeye devam edeceğiz… Rehberi tanıtırken ikinci bölümde internet derlemelerine yer vereceğimi söylemiştim ilk yazı olduğu için bu konuyu açıklamak istiyorum arkadaşlar amacım kalıcı ve geniş kapsamlı bir kamu yöneti rehberi oluşturmak o nedenle kamu yönetimyle hiç alakası olmayan sitelerde bile sırf getiri sağlama amacıyla kamu yönetimi nedir kavramı yer alıyor ve belli bir süre sonra site kapandığı için belkide çok önemli bilgiler bu sitelerin içinde kaybolup gidiyor 🙁  amacımız hepsini kurtaramsakta en azından google arama motorunun ilk 10 sırada gösterdiği sitelerdeki bilgileri siteye aktaracağım 🙂

İNTERNET DERLEMELERİ

Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbirleriyle çelişen sorunları arasında işleyen bir idari mekanizmadır. Toplumlar, hacim ve ilişkilerdeki yoğunluk bakımından genişledikçe devletler de yapı ve işlevleri itibariyle büyümekte; kurumlar uzmanlaşmakta ve farklılaşmaktadır. Buna bağlı olarak, yönetim faaliyetlerini yürüten kamu kurumları da, yapısal görünüm ve işleyiş bakımından daha karmaşık ve teknik hale gelmektedir. Kamu yönetimi ile ilgili faaliyetlerin çoğalması, karmaşık ve teknik bir nitelik göstermesi, bu kavramın çeşitli tanımlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu tanımlar geniş bir olgu olan kamu yönetiminin çeşitli görüntülerini yansıtmaktadır. Bu da kamu yöne­timinin çok kapsamlı ve güçlü bir alan olduğunu göstermektedir.

Kelime olarak “kamu”, Türkçe`de, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk, amme gibi anlamlara gelmektedir. “Kamu düzeni”, toplumun bütününü ilgilen­diren düzeni; “kamu sektörü”, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütününü; “kamu personeli”, devlet hizmetinde çalışan görevlileri, “kamuoyu”, belli bir konuda toplumun büyük bir kesimince benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamını; “kamu tüzel kişileri”, kamu yararı amacına dönük insan ve mal topluluklarını; “kamu hukuku”, devletin kuruluş ve işleyişini, öteki dev­letlerle, kamu tüzel kişileri ve Özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralla­rın bütününü anlatmaktadır.

Kamu kavramı, bu örneklerde olduğu gibi “resmiyeti” ve “genelliği” anlattığı kadar, “özel”in, “gizli”nin ve “kapalı”lığın zıddı olarak “açık”lığı, “halka ait oluş”u ve “görülebilir”liği de ifade etmektedir. Kamu mallan, kamu hayatı ve halk (amme) kütüphanesi gibi.

Kamu yönetiminin temelde iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “işlev­sel”, diğeri ise “yapısal” yöndür. İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi, genel kuralları (yasaları) ve kamu politikası kararlarını uygulama sürecidir. Genel kurallar, bu süreç vasıtasıyla ferdi olayların çözümüne ilişkin özel karar­lara dönüşmektedir. Bu bağlamda kamu yönetimi, geniş anlamdaki yönetim sektörünün siyasî ortamında yer almaktadır. Bu yönüyle kamu yönetimi, kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir ve böylece siyasî sürecin bir parçasını oluşturur. Kısaca kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politika­larının belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir.

Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise, devletin örgütsel görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu örgütleri, devletin yapı­sal yönünü meydana getirir. Bu örgütlerin temel amacı, anayasa ve yasalarla belirlenen işlevleri yerine getirmektir. Siyasî iktidarlar bu örgüt vasıtasıyla amaçlarını ve programlarını gerçekleştirir. Bu anlamda kamu yönetimi siyasî organların yürütmeye ilişkin koludur; devlet ve toplum düzeninin temel daya­nağıdır. Devlet ve toplum düzeninin varlığı ve sürekliliği her şeyden önce kamu yönetiminin kesintisiz işlemesine bağlıdır.

Demokratik ülkelerde seçimler, bir hükümeti iktidardan indirip, diğerini işbaşı­na getirmekte ya da mevcut iktidara tekrar görev vermektedir. İhtilallerle de, siyasî iktidarlar el değiştirmektedir. Anayasal dengelerini kuramamış ülkelerde, seçimler yalnız hükümetleri değil, aynı zamanda rejimleri de değiştirebilmekte­dir.

Öyle durumlar olabilir ki, yasama organı bir süre bulunmayabilir. Hatta hükü­met bir süre aksayabilir. Yine de kamu yönetimi işliyorsa, devlet ve toplum düzeni az çok devam eder. Nitekim siyasî rejimlerdeki ve hükümetlerdeki deği­şikliklere rağmen, kamu yönetimi örgütleri büyük bir aksama olmadan faaliyet­lerini kesintisiz sürdürebilmektedir. Polisler görevlerinin başında kalmakta; vergiler toplanmakta; eğitim ve öğretim kurumlan çalışmalarını yürütmekte; hastaneler düzenli olarak hastalarıyla ilgilenmekte; mahkemeler çalışmakta ve devlet diğer birçok hizmeti yürütmeye devam etmektedir. İşlevsel ve yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz işleme aracı olmaktadır.

Amerika’da, “Kamu Yönetimi” (Public Administration) diye anılan bilim dalı, Avrupa’da “Yönetim Bilimi” (Administrative Science) olarak kavramlaştırılmıştır. Şüphesiz kavramlardaki bu farklılık, nitelikten daha çok dil alışkanlığın­dan kaynaklanmaktadır.

Kamu yönetimi, akademik bir disiplin, bir faaliyet ve bir meslektir. Kamu yöne­timi, disiplinler arası köprü görevini yapan ve böylece çeşitli disiplinlerden gerekli olan kısımları alan ve bunları kamusal sorunların çözümüne uygulayan bir disiplindir. Kamu yönetimi, İktisat’tan Hulcuk’a, Siyaset Bilimi’nden İşlet­me Bilimi’ne kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bilim dallarının kesişme nok­tasında yer almaktadır. Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve İşletme Bilimi gibi disiplinler, kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimler­den bazılarıdır.

Şüphesiz, kamu yönetiminin bu ayırt edici özelliğinin, kendilerinden yararlanı­lan bilim dallarınca kabullenilmesi pek kolay olmamıştır. Örneğin Fransa’da İdare Hukuku ile Kamu Yönetimi’nin ayrı şeyler olduğu gerçeği, yakın zamana kadar benimsenememiştir. Keza bazı siyaset bilimcileri de, Kamu Yöneti-mi’nin, Siyaset’in bir alt dalı olduğu görüşünü terk edememişlerdir.

Kamu yönetimi, bir akademik disiplin olduğu kadar, aynı zamanda, kamu poli­tikalarım oluşturma ve bunları uygulama, planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi eylem ve işlemlerden meydana gelen faaliyetler bütünüdür. Kamu yöneticilerinin faaliyetleri çeşitlidir ve eğitim alan­ları da farklıdır. Örneğin kamu yönetimi alanında idareci olarak görev yapan mühendis, iktisatçı, planlamacı ve maliyeci gibi meslek mensupları da kamu yöneticisi olarak nitelendirilirler.

Kamu yönetiminin akademik.bir disiplin olarak tanımını şöyle yapabiliriz: Ka­mu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Bu disiplin, devletin yürütmeye ilişkin kolunun daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak düşünce, Örgüt, personel, kamu politikaları, uygu­lamalar ve yöntemlerle ilgilenmektedir.

Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gilişme sağlayacak kişileri yetiştirme ile ilgili eğitim verilir. Kamu yönetimi mezunları, çalıştıkları kurumlardaki pozisyonlarına göre: Kaymakam, Müfettiş, Yönetici gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışanlar, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar, yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler. Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere baknlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Programın Amacı:

Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:

Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler:

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

Çalışma Alanları:

Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Kamu Yönetimi Nedir?

» Dünyamız, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Bu çerçeveden bakıldığında siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha bir önem kazanmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecinde değişime yön verme anlamında, devletin hala önemli bir etkinliğe sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmaların odak noktasında bulunmaya devam etmektedir.

Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

Önemi Nedir?

» Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar.

Neler Yapabilirsiniz?

» Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Yayınlayan

Deniz

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2003-2007

“Kamu Yönetimi Bölümü” üzerine 1.103 yorum

 1. merhaba sema ; b grubu düz memurluk için ingiizlice okumana hiç gerek yok 😉

 2. Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi 1.sınıf öğrencisiyim kendi bölümüyle ilgili ne tur kitaplar okumaliyim

 3. merhaba ben kamu yonetimi bolumunu isityorum ikinci universite olarak okusam yinede kpss a grubu sınavlarına girebiliyormuyum atama nasıl olur yoksa orgunmu okuyayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir