Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu

Gelir İdaresi BaşkanlığıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 900 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

Okumaya devam et Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu