Gelir İdaresi Başkanlığı 612 Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

Gelir İdaresi Başkanlığı; KPSS 49 puan türüne göre 500; KPSS4 puan türüne göre ise 112 olmak üzere toplam 612 Gelir Uzman Yardımcısı alacak…Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

Okumaya devam et Gelir İdaresi Başkanlığı 612 Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı

50 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (2011)

Gelir İdaresi BaşkanlığıGelir İdaresi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla 50 adet Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 1000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 1000 aday giriş sınavına alınacaktır.

Okumaya devam et 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (2011)

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı

Gelir İdaresi BaşkanlığıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla 750 Vergi Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; 5000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Okumaya devam et Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı

Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu

Gelir İdaresi BaşkanlığıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

– 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 900 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

Okumaya devam et Gelir Uzmanlığı Özel Sınav Duyurusu