Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi

Kamu Yönetiminin genel özelliklerinden birisi statükocu olmasıdır. Hemen hemen, bütün ülkelerin Kamu Yönetimilerinin ortak özelliğinin bu olduğu söylenebilir. Elbette, bu statükoculuğun boyutu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, ülkenin siyasal sistemine, kurumsallaşma düzeyine, örgüt kültürüne, benimsenen yönetim felsefesine, tarihsel sürece bağlı olarak oluşan kamu bürokrasisisne ve genel yönetim anlayışına göre bazı değişiklikler gösterebilir. Ancak, Kamu Yönetimlerinin, diğer kesimlere nazaran, gelişmelere, değişimlere, toplumsal taleplere, hedef kitlelerin değişen eğilimlerine ve pazar koşullarına duyarlılığı; başka bir ifadeyle, “Esnek Yönetim” (Flexible Management) düzeyi daha düşüktür. Gelişen koşullara uyum, çevresel değişikliklere olumlu tepki verme ve değişimi algılayarak  buna uyum sağlama, örgütlerin en çok zorlandıkları konuların başında gelmektedir. (CAN,1999:315). Çevresel koşulların değişimine uyum gösterme, Kamu Örgütleri için ayrı bir güçlük taşımaktadır. Bunun oek çok nedeninin olduğu bilinmekte ve uzun zamandan beri de tartışılmaktadır.

Kamu Yönetimi Makale