Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( 1924 – 2002 )

Ekonomik büyüme ve anflasyon ilişkisi literatürde yaygın bir şekilde incelenmesine rağmen değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü hala tartışmalıdır. Nedenselliğin yönünün belirlenmesi iktisat politikalarının oluşturulmasında önemli bir göstergedir. Bu çalışmada 1924-2002 dönemi Türkiye ekonomisinde enflasyon ve büyüme oranları arasında ki nedensellik ilişkisi incelenemiştir. Uygulanan nedensellik yaklaşımı değişkenler arasında karşılıklı olmayan enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü ve negatif bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç pozitif ve artan bir büyümenin sürdürülebilmesi için uygulanan istikrar programının enflasyonu mutlaka düşürmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir.

Kamu Yönetimi Makale