1982 Anayasasına Göre İnsan Hakları Kavramı

İnsan hakları kavramı insanın sırf insan olması dolayısıyla, doğuştan ya da ana rahmine düşmesinden itibaren sahip olduğu ve devlet ve bireyler tarafından dokunulamayan haklar bütününü ifade eder. Türk hukuk sistemindeki insan haklarıyla ilgili hükümler, anayasanın özel koruyucu şemsiyesi altında olduğundan, diğer anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında hiyerarşik olarak üstün bir konumda (supranorm) bulunurlar. TBMM’ de kabul edilen Anayasa değişiklikleri türlü eksiklik ve yetersizliklerine karşın, esasında özgürlükçü bir temel hak ve hürriyetler rejimi oluşturma açısından atılan önemli bir adım olmuştur.

Kamu Yönetimi Makale