Disiplin Ve Uygulama Açısından Kamu Yönetiminin “Kimlik Krizine” Yeni Bir Bakış

Bir disiplin olarak ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar “kamu yönetimi” ile ilgili kimlik tartışmaları sürmüştür. Kamu yönetimi disiplinin çalışma alanının ne olması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar birbirinden etkilenmiş ve zaman zaman birbirinin uyarlanmış tekrarları olarak ortaya çıkmışlardır. Kamu yönetiminin disiplinlerarası bir alan oluşu “kimlik” tartışmalarını daha da artırmıştır. Bu çalışmada, var olan ve ortaya çıkan teorik yaklaşımlar; (a) idare etme anlayışı, (b) demokrasi ve kamu idaresi olmak üzere iki eksende ele alınmış; özellikle ikinci eksen üzerinde durulmuştur. Günümüzde toplumsal yapının çok katmanlı hale gelmiş olmasının, kamu idaresi ile demokratik söylem arasındaki bağların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı vurgulanmış, kamunun farklılaşan hizmet taleplerinin bu çerçevede ele alınması gereği gündeme getirilmiştir. Kamu yönetimi disiplininin yeni paradigmasının da buna göre şekillenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kamu Yönetimi Makale