Türkiye’de Dış Ticaretin Vergilendirilmesi Ve Avrupa Birliği

Ülkemizde, dış ticaretin vergilendirilmesi, geçmişten bu yana ,hükümetler için, ekonomik politikanın yürütülmesinde önemli araçlardan biri olmuştur. Ancak Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde, dış ticaret vergilerinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler özellikle, Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin tamamlanmasından sonra gerçekleşmiştir. Türkiye bu kapsamda Avrupa Birliği’nden yaptığı sanayi malları ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini ve eş etkili yükümlülükleri kaldırmış ve Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden ithalat için uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesi’ni yürürlüğe koymuştur.Bu makalenin amacı, söz konusu değişiklikleri incelemektir.

Kamu Yönetimi Makale