Küreselleşmenin Devlet Yönetimine Etkileri

21. yüzyılın en göze çarpan özelliği tüm dünyada gözlemlenen kümülatif değişim sürecinin yeni çağa artan hızla girmesidir. Küreselleşme,uluslararası yönetim modelleri ve işletmelerde yaşanan örgütsel değişim, “iyi yönetimin” yeniden keşfine neden olmuştur. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte uluslararası sistem, henüz tamamlanmamış olan değişim süreci içine girmiştir. Değişimin nasılsonuçlanacağını tam olarak kestirebilmek oldukça güçtür. Ancak bazıeğilimler şimdiden açıklık kazanmaya başlamıştır. Bu eğilimlerden birincisiküreselleşmedir. Küreselleşme ya da global entegrasyon, ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması, ideolojik ayrımlara dayalıkutuplaşmaların çözülmesi gibi, farklı görünen ancak birbiriyle bağlantılıolguları içermektedir. Küreselleşme bir anlamda, maddi ve manevi değerlerin ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması anlamına gelmektedir.

Kamu Yönetimi Makale