45 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2013)

sayıştay logo

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN

DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Eleme sınavı, 29 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve 2.5 saat (150 dakika sürecektir.)

Sınava katılacakların:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Eleme sınavının yapılacağı 29 Eylül 2013 tarihinde 35 (Otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmaları, (29 Eylül 1978 ve daha sonraki doğumlular)

Okumaya devam et 45 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2013)

Sayıştay Başkanlığına 45 Adet Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2011)

Sayıştay Başkanlığı 45 denetçi yardımcısı alacak. Sınav 13 Kasım’da yapılacak olup, test yöntemiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. 13 Kasım

2011tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanların 23 Eylül tarihine kadarbaşvurmasıgerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Eleme sınavı Ankara’da 13 Kasım 2011 Pazar günü 9.30’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır.

Okumaya devam et Sayıştay Başkanlığına 45 Adet Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2011)