Demokratikleşme Açısından Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkisi

Demokrasi ile yerel yönetimler arasında çok yakın bir ilişki olduğu hep söylenegelmiştir. ( Görmez, 1997:67 ve Hill, 1974 ). Bazı karşı görüşlere rağmen, (Langrod:25-34) tarihi süreçte, demokrasin gelişmesinde ve yerleşmesinde yerel yönetimlerin önemli işlevler gördüğü bilinmektedir. Çağdaş yerel yönetimler ile aralarında birebir ilişki kurulmasa da Ortaçağ komünlerinden bu yana yerel yönetimler, özgürlük, eşitlik, temsil, katılma gibi değerleri yaşatan kurumlar olmuşlarıdr.

Kamu Yönetimi Makale