Demokrasinin Güncel Sorunları Ve Demokratik Paradoksları

Bu çalışmada, özellikle liberal demokrasi eksen alınarak, demokrasinin – kimi zaman paradoksal– sorunları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, demokrasinin güncel başlıca sorunlarının yalnızca uygulama farklarından doğmadığını kuramsal boyutlar da içerdiğini tartışmaktır.

Kamu Yönetimi Makale