Türkiye İçin Nasıl Bir Ombudsman Formülü

Günümüzde yüze yakın ülkede ve kuruluşta, uluslararası, ulusal, yerel ve özel düzeylerde uygulama alanı bulan ombudsman kurumu, Türkiye açısından, bir tartışma konusu olarak bile son derece yenidir. Ombudsman kavramının Türk hukuk literatüründe tartışılmaya başlanması 1970’li yıllara rastlamaktadır. 1982 Anayasası yürürlüğe girmeden önce, Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Anayasa Önerisi”nde de kuruma yer verilmiş, fakat bu öneri dönemin anayasakoyucusu tarafından dikkate alınmamıştır. 1982 anayasakoyucusu bu öneriyi kabul etmemekle birlikte, kimi yazarlarca bir tür ombudsman olduğu iddia edilen “Devlet Denetleme Kurulu”na Anayasa’nın 108. maddesinde yer vermiştir. Buna karşın Devlet Denetleme Kurulu’nun “bir tür ombudsman” olmadığı son derece açıktır.

Kamu Yönetimi Makale