Yönetim, Yerel Yönetim Ve İl Özel İdaresi İçin Bir Model Önerisi

Çağdaş Devlet öğretisinde kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama-yürütme- yargı işlevlerinin birinin diğerinden bağımsızlığını ve karşılıklı denetimler ve dengeler ilişkisini öngörmektedir. Kamu görevlerinin düzenlenmesinde temel anahtar olan bu denetim ve dengeler ilişkisi (Checks and Balances), daha sonraları bütün organizasyonlarda yetki ve sorumlulukların tespit ve tevziinde kullanılırduruma gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Kavramın doğuş yeri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde, bir görevin yerine getirilmesi için kime hangi yetkilerin verileceği, bu yetkilerin kullanımının ne şekilde dengeleneceği ve kontrol edileceği bir organizasyonun oluşumunda göz önünde bulundurulacak temel ilke konumundadır.

Kamu Yönetimi Makale