Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma Ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Türk mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması son dönemde üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Uygulanan ekonomik programlarda programın ekonomik ve mali başarısının sağlanması ve kalıcıolması mali yönetim sisteminde yapılacak uzun soluklu reformlara bağlanmış ve bu anlamda da son 4-5 yıllık dönemde önemli adımlar atılmıştır. Fonlarınsayısının önemli düzeyde azaltılması, görev zararları uygulamasının açık kurallara bağlanması ve bütçede gösterilmesi, mali risk yaratan hazine garantileri ve diğermali yükümlülüklerin sınırlandırılması bu çerçevede Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununun çıkarılması, Kamu ihale Kanununun 2003 yılında kabul edilmesi en son 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu alanda atılan önemli adımlar olmuştur.

Kamu Yönetimi Makale