Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü: Silikon Vadisi Örneği

Sosyal sermaye günümüzde iktisat, sosyoloji ve politika bilimleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Sosyal sermaye; genelde bir bölge içindeki ekonomik aktörler arasındaki sosyal ilişkilerin temelini ifade eder. Bölgesel kalkınma, aktörlerin sosyal sermaye düzeyi ile doğrudan ilintilidir. Bu çalışma, Silikon Vadisi ekonomisinde sosyal sermayenin önemli bir bileşeni olan sosyal ağların önemini vurgulamaktadır. Bu ağlar; bölgedeki üniversiteler, araştırma merkezleri, risk sermayesi firmaları, hukuk büroları, endüstri firmaları ve yatırım bankalarının kendi içinde ve aralarında çok yönlü ve yoğun sosyal ilişkiler ve işbirliği aktiviteleri geliştirir. Silikon Vadisinde sosyal ağlar ayrıca işgücü mobilitesi, güç ve nüfuz sağlama, yeniliklerin üretilmesinde özel bir öneme sahiptir. Böylece sosyal ağlar, ekonomik kalkınmanın sürükleyici gücü olarak değerlendirilebilir.

Kamu Yönetimi Makale