Kanun Devletinden Hukukun Üstünlüğüne

Günümüz sosyal bilimleri içinde kavramları belki de en çok tartışma konusu olan hukuk olsa gerek. Zira hukuk, toplumu ve devleti bütün kurumları ile düzenleme ve sonrasında kontrol etme amacını taşımakta ve dolayısıyla da ekonomiden siyasete, idari yapılanmadan anayasal düzenin oluşturulmasına kadar hemen hemen tüm alanlarda etkilerinin olması kaçınılmaz bir toplumsal gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukun bir sosyal bilim olarak doğuşu insanların bireysel yaşam tercihlerinden toplum halinde bir arada yaşamaya başlamalarıyla söz konusu olmuştur. Zira hukuk, karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde birey-birey, birey-toplum ,birey-devlet, toplum-devlet ilişkilerini belli kaidelerle sistemleştirme ve bu vesile ile adaletin her durumda tesis edildiği medeni ve müreffeh bir toplum oluşturma amacını taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında tek tek bireysel hayatların söz konusu olduğu bir durumda hukuka ihtiyaç yoktur, zira orada düzenlenmesi gereken “ilişkiler ağı” mevcut değildir.

Kamu Yönetimi Makale