Yönetim – Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Globalleşme dünyada eskiye oranla sınırların geçirgenliği artıtmıştır. Artan bu geçirgenlik; bir yandan küresel Pazar sürecine ivme kazandırırken, diğer yandan da uluslar arası teknik, ekonomik ve kültürel ilişkilere yeni anlamlar yüklemiştir. Böylesi bir gelişmenin doğal sonucudur ki bugün; bilgi-teknolojileri hızla gelişmiş, iletişim kanalları çeşitlenmiş ve ülkelerarası insani-kültürel ilişkiler olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. Gelişen uluslararası indani-kültürel boyutlu bu ilişkiler, beraberinde insanlığın gündemine kültürel farklılıkları da taşımıştır.

Kamu Yönetimi Makale