Geçmişten Günümüze Türkiye’de Baskı Grupları

Türkiye’de baskı grupları ve bunların faaliyetleri, çok da geçmişe gitmeden, özellikle de çok partili dönemden sonra artmaya başlamıştır. Ancak, dolaylı baskı grupları veya menfaat gruplarının çalışmaları, Osmanlı’nın son dönemlerinden beri süregelmekle birlikte, bunlar gerçek anlamda baskı grubu olamamışlardır. Ülkemizde baskı grupları, Meşrutiyet sonrasında görülmeye başlamış olup, tek partili dönemde bu tür grupların hayli sıkı bir biçimde denetlendiğine, çok partili dönemde ise, kısmi bir serbestlik kazandıklarına tanık olunmuştur.

Kamu Yönetimi Makale