Başarılı Bir Yönetici Olmada Anahtarlar

Şu anda yeni yönetici oldunuz. Üst kademeye atanmanızın nedeni şüphesiz ki önceki eğitim, bilgi, beceri, başarı ve tecrübenizdir. Yeni görevde yöneticiyi bekleyen en önemli soru; “yöneticilik makamı için eğitildiniz mi?” ve “sizi bekleyen entellektüel ve duygusal zorluklara hazır mısınız”dır. Çoğunlukla çalışanlar bir yönetici eğitimi ve yeteneklerini geliştirme programı almadan yöneticiliğe atanırlar. Bir yönetici geliştirme programı kapsamında aşağıdaki şu sorular incelenerek yeni görev için yönetici yetiştirilmelidir.

Kamu Yönetimi Makale