Avrupa Birliği’nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa deevletleri, İkinci Dünya Savaşı’nın sonucunda girdikleri siyasal, toplumsal ve ekonomik çküntüyü üzerinden atmak ve bir daha böylesine acılar yaşamamak için yeni bir Avrupa’nın kurulması anlayışı içinde işbirliği arayışlarına girdiler. Hedef, yeni diktatörlerin doğmasını ve Avrupa’nın yok edici bir savaşın içine yeniden düşmesini önlemekti. Bu hedefe yönelik olarak 5 Mayıs 1949’da Londra’da Avrupa’nın ilk siyasal örgütü olan Avrupa Konseyi’ne ( Council of Europe ) ilişkin statü imzalandı. Daha sonra 18 Nisan 1951 tarihli Paris Andlaşması ile Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden altısı – Almanya, fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İtalya – Avrupa barışı için hassas olan iki sektörde bütünleşmeye karar vererek, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu ( European Coal and Steel Community ) meydana getirdiler. Yine bu altı ülke tarafından 25 Mart 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu   ( European Economic Community ) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu ( European Atomic Energy Community ) kuran iki andlaşma Roma’da imzalandı.

Kamu Yönetimi Makale