Anayasa Değişiklikleri, Kurucu İktidarlar Ve Meşruiyet

Anayasayı, devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan daha zor usullerle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü (Gözler, 2001: 13) olarak tanımlamak mümkündür. Bir başka görüş ise anayasayı; bir devletin ana kuruluşunu ve bunun işleyişini düzenleyen temel kuralları bir metin halinde birleştiren belge (Eroğul, 1974: 5) olarak tanımlamaktadır. Doğal hukuk taraftarı bazı yazarlara göre anayasa akdi karakterdedir ve siyasal toplumu oluşturan bireyler arasında yapılmış bir “sosyal sözleşme”dir. Bu sözleşme bütün bireylerin oy birliğiyle yapılmıştır. O halde bu sözleşmenin değiştirilmesi için de bütün ulusun ortak rızası gerekir (Gözler, 1990: 219).Bu görüşün pratik sonucu anayasanın değişmezliğidir; zira tüm toplumun üzerinde uzlaştığı bir değişiklik kolay kolay gerçekleşemez.

Kamu Yönetimi Makale