Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı

Gelir İdaresi BaşkanlığıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla 750 Vergi Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; 5000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Okumaya devam et Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav İlanı