Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı (2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

2. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Okumaya devam et Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı (2011)