Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı (2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

2. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Okumaya devam et Sosyal Güvenlik Kurumu 400 Denetmen Yardımcısı Sınav İlanı (2011)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş yardımcısı alım ilanı (2011)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda açık bulunan 150 adet İş Müfettişi Yardımcılığı kadrolarına Ankara’da yapılacak sınavla, 50 sosyal ve 100 teknik (25 maden, 25 inşaat, 20 elektrik, 20 makine, 10 gemi inşa yüksek mühendisi veya mühendisi olmak üzere) İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Okumaya devam et Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş yardımcısı alım ilanı (2011)

SPK Uzman Yardımcısı ve Hukuk Uzman Yardımcısı Alım İlanı (2011)

Sermaye Piyasası Kurulu KPSS5 ve 54 puan türünden 80 ve üzeri alanlardan 20 Uzman Yardımcısı ve KPSS103 puan türünden 80 ve üzeri alanlardan ise 3 Uzman Hukukçu Yardımcısı alacak. 5 – 9 Eylül 2011 tarihleri (saat 9.30 -17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir.

Okumaya devam et SPK Uzman Yardımcısı ve Hukuk Uzman Yardımcısı Alım İlanı (2011)

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı İlanı (2011)

sgk-logoSosyal Güvenlik Kurumu; 40 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya sosyal hizmetler, veya sağlık idaresi veya sağlık yönetimi bölümlerinden; 10 Eczacılık fakültesinden mezun 50 müfettiş yardımcısı alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

DÜZELTME İLANI

24Ağustos2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’nin 192 ve 193. sayfasında yayımlanan, Kurumumuz Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı birimlerinde çalıştırılmak üzere açıktan atama yolu ile 50 (adet) Müfettiş Yardımcısı alımına aitilanın2.maddesinde sınava başvuru ve sınava katılma şartlarında yer alan “Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında (1 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak” şartı, ” sınavın yapıldığı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak’ şeklinde değiştirilmiştir.

İlgililere duyurulur.

Okumaya devam et Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı İlanı (2011)

Sayıştay Başkanlığına 45 Adet Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2011)

Sayıştay Başkanlığı 45 denetçi yardımcısı alacak. Sınav 13 Kasım’da yapılacak olup, test yöntemiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. 13 Kasım

2011tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanların 23 Eylül tarihine kadarbaşvurmasıgerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR

1- Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Eleme sınavı Ankara’da 13 Kasım 2011 Pazar günü 9.30’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır.

Okumaya devam et Sayıştay Başkanlığına 45 Adet Denetçi Yardımcısı Alım İlanı (2011)